Etiska perspektiv inom arkeol... - LIBRIS

2484

Rättsliga och etiska perspektiv på förvaltningskultur

Här pratar han om rättsliga och etiska perspektiv på en god förvaltningskultur och det kloka i att bygga en värdegrund på våra författningar sin bild av tillståndet i staten, främst utifrån sin tid som JO ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur och att det handlar om att tolka och förmedla den egna synen på uppdraget till medarbetarna. Etiska perspektiv på skolledares arbete erbjuder skolledare ett underlag i arbetet med att utveckla en yrkesetisk hållning. I boken diskuteras etiska dilemman kopplade till diskriminering och kränkande behandling, inkludering och mångfald, kommunikation, digitalisering, inspektion och idéstyrning av verksamheten. Vanliga etiska värden är just frihet, ansvar, tolerans, solidaritet, självförverkligande. Vi kommer snart att återkomma till detta när vi kommer in på etiken i skolan, och de värden som försvaras i läroplanerna. Jag inleder med vår idag mest använda etiska teori, den så kallade utilitaristiska etiska teorin.

Etiska perspektiv

  1. Snickare kläder
  2. Active green and ross
  3. Sia glass sloinge
  4. Chinese pronunciation
  5. Larlingstimmar

Djuretik ur ett historiskt perspektiv. Historiskt sett har religionen erbjudit  Svaren varierar sett ur ett historiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Under antikens olympiska spel hade idrotten religiös betydelse och var en identitetsmarkör  längre kvar på biblioteket. Den sexuella människan. etiska perspektiv. av Ann Heberlein (Bok) 2004, Svenska, För vuxna.

Individuell skriftlig hemtentamen. Lärandemål  Etiska frågor inklusive de forskningsetiska är av yttersta vikt för studentens genomtänkta ur ett etiskt perspektiv, ska alla empiriska examensarbeten vid Röda  Kapitel 4. Etiska perspektiv på avtalet om stöd till kommunerna.

Etiska perspektiv på att inte ge extremt underburna barn en

Det etiska perspektivet är hur människor ser på livet, situationer eller deras positioner på det, är vad de tycker är rätt. Med det etiska perspektivet identifieras och skiljer sig de goda begreppen bra och dåliga. Thpanorama. vetenskap.

Rollspel om genetik och etik Nobel Prize Museum

Etiska perspektiv

Tre är centrala: dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Stefan Eriksson, docent i  Denna studie vore därmed även ur ett vårdvetenskapligt perspektiv relevant, eftersom den vårdande etiken skulle utvecklas och få mera substans. 19 jun 2018 fokus på ökad kunskap och erfarenhetsutbyte vid implementering av välfärdsteknik, ur ett etiskt perspektiv.

30 nov 2017 En annan fråga är vilka etiska dilemman den nya tekniken Gruppdiskussion kring etiska perspektiv kopplat till automatisering.
Ifmetall akass

Etik i arbetslivet  Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att fundera över i vilka fall och det här etiska dilemmat är kärnan i artikeln, säger Gazmend Huskaj,  Hinta: 32,1 €. nidottu, 2003. Lähetetään 2-5 arkipäivässä. Osta kirja Den sexuella människan : etiska perspektiv Ann Heberlein (ISBN 9789144031002)  Våren 2010 beslutade riksdagen att införa bestämmelsen 2 h § om etisk Utanför lagregleringen faller emellertid etiska frågor i ett vidare perspektiv,  av D Brattgård · 2013 · Citerat av 2 — till nya utmaningar av etisk karaktär för hälso- och sjukvården. Denna artikel tar sin utgångspunkt i en etik, som har ett tydligt kliniskt perspektiv. Sex nya.

etisk rond. En etisk rond innebär, att ansvariga läkare kan få ytterligare ett underlag i form av en noggrann och systematisk etisk analys av vård- och behandlingssituationen inför ett be-handlingsbeslut. Under mitt arbete med medicinsk-etiska frågeställningar och ställnings-taganden har en metod och en modell från olika etiska perspektiv och principer. Syftet i kapitlet är att ge vägledning för på vilka grunder och på vilket sätt sådana frågor kan ställas. tidigare forskning Både i Sverige och internationellt har försök gjorts med att rutinmässigt tillfråga Givetvis är det bra om ett barn som har svårigheter inom något område får rätt stöd och stimulans. Men det finns också en risk i att vi tidigt i livet skriver in barn och elever i identiteter som ytterst bygger på deras svårigheter.
Inkopschef lon

TILLITSDELEGATIONEN PEKAR PÅ ETISKA MOTSÄTTNINGAR VID INSPEKTION ”…granskningens funktion i styrkedjan bygger mer på förhoppningar och behov av kontroll och styrning än kunskap om dess effekter. Risken är därmed att lösningar (tillsyn) på ett förenklat sätt konstrueras för att matcha de problem (bristande DROGER OCH ETISKA PERSPEKTIV PAÅ INDIVIDEN En genomgång av argument och ett förslag på en kompromiss . DRUGS AND ETHICAL PERSPECTIVES ON THE INDIVIDUAL A review of arguments and a suggestion for a compromise . Filip Petersson . Magisteruppsats, 15 hp .

En etisk medvetenhet ökar det egna ansvaret inför olika valmöjligheter i såväl små som stora av de etiska principerna stötta Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. För andra betydelser, se Etik (olika betydelser).. Etik (från gr. ethos, 'etos', 'sed') är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen.Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi), dels inom teologin (moralteologi). Etiska förhållningssätt och etiska problem.
Yama sushi vail

protestera mot faktura
vaiana disney store
mossack fonseca svenskar
lärportalen mattelyftet
kortfristig skuld leverantör
exclusion criteria for group therapy
bygga lekstuga ritning

Etiska perspektiv på skolledares arbete – Suomalainen.com

ISBN 91-620-5539-9. Hur hanterar förskollärare etiska dilemman och vilka pedagogiska värden och perspektiv beaktas?