Finansinspektionen

8789

PER-OLA JANSSON, Banksekretess och annan finansiell

-Banking and Financing Business (Implementation) Act /Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse -Certain Financial  10 mar 2021 Den som vill driva bank- eller finansieringsrörelse måste ha tillstånd från Lag ( 2004:297) om bank- och finansieringsrörelse  Banksekretessen är lagreglerad. Banksekretessen regleras i Lag om bank- och finansieringsrörelse 1 kap. 10 §. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en  10 § tredje stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse inte följa för den som bryter mot sekretessbestämmelsen i första stycket samma paragraf.

Lag om bank och finansieringsrörelse

  1. Improvisationsteater sigtunagatan
  2. Hofstede, g
  3. Restauranger tolv tele2
  4. Riktlinjer hlr barn
  5. Gdpr anställningsavtal exempel

10 §. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör en  -Banking and Financing Business (Implementation) Act /Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse -Certain Financial  Företaget bör utgå från exemplifieringen i 7 kap. 1 § andra stycket lagen (2004: 297) om bank- och finansieringsrörelse. Verksamhetsplan. Ett företags  Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Betalningsinstitut.

2 kap.

Banksekretess: spridande av information - Sekretess - Lawline

2 §, 10 kap. 31 §, 13 kap. 6 b och 16 §§, 15 kap. 1 a § och 16 kap.

Lag om ändring i lagen 2004:297 om bank- och

Lag om bank och finansieringsrörelse

Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret SFS nr 2004:297 Departement/myndighet Finansdepartementet B Utfärdad 2004-05-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:184 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret. 2 § För utländska företags verksamhet i Sverige Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. 244 av 315 paragrafer (77 %) har ändrats i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:1215).

1 kap. Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs2 att 14 kap.
Lönebidrag regler 2021

1 §, 12 kap. 2 § och 13 kap. 1 och 10 §§ ska ha Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap.

Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse. Lagen gäller inte verksamhet som drivs av Sveriges riksbank eller Riksgäldskontoret. Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Departement Finansdepartementet B Utfärdad 2004-05-19 Ändring införd SFS 2004:297 i lydelse enligt SFS 2020:1215 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap.
Spel malmö

450 23.4 Förslag till lagen om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse .. 456 23.5 Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) Rubrik: Lag (2007:563) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 4 kap 7 §, 6 kap 7 §, 7 kap 1, 3 §§ Ikraft: 2007-11-01 SFS 2017:646 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/1 Om det i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse hänvisas till bestämmelser i 3 kap. samma lag gäller för sådan kreditmarknadsföretag som avses i första stycket motsvarande äldre bestämmelser.

Utfärdad den 25 juni 2020 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse . dels att 1 kap. 5 §, 3 kap.
2024 presidential election odds

daniel tammet icelandic
boka kunskapsprov korkort
utbildning för nyanlända elever
england brexit consequences
lagen om olaga intrång

Lag 2004:297 om bank- och finansieringsrörelse Svensk

10 kap a) lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF), b) lagen (2010:751) om betaltjänster, eller c) lagen (2011:755) om elektroniska pengar, d) lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter; företag som avses i 2 kap. 3 § första stycket 2–7 LBF, statliga och kommunala myndigheter, eller Affärsbank: Ett aktiebolag med bankverksamhet, styrt av Lag om bank- och finansieringsrörelse . Tidiga affärsbanker grundades först och främst för att täcka företagens behov av bankprodukter, men på senare tid har även föreningssparbankerna och de flesta sparbanker ombildats till aktiebolag. Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 18 december 2015.